Parc i Equipament Plaça Sóller

En els anys 70...En l'actualitat...


Client
Ajuntament de Barcelona | BIMSA

Dates
2016 - In progress

Architects 
Berta Barrio i Josep Peraire. 

Architectural  and Consultant Team
Oriol Peroy (Estudiant aqruitectura), 
Cèlia Vall (Arquitecta), 
Bàrbara Pla (Agronoma-paisatgista),
Estudi XV (Estructures),
E3G (Instal·lacions)
Brufau&Cusó (Aparelladors), 

Rendering by
Barrio Peraire arquitectes

Area
2 Ha(Parc) + 1.825m2 (Equipament)


La Plaça de Sóller i l'equipament comunitari es van inaugurar oficialment l'any 1983 després d'anys de reivindicacions veïnals perquè l'Ajuntament hi creés una zona verda. Quan es va inaugurar es va convertir en la plaça més gran de Barcelona, un espai que els veïns han convertit en l'eix cívic i cultural del barri. Els arquitectes redactors del projecte van ser A. Arriola, J.L Delgado, J.M. Julià i C. Ribas. En aquest aspecte la Plaça Sóller  esdevé una baula fonamental en la connexió de Collserola al Parc de la Sagrera . Aquesta connexió, a banda de ser una connexió verda s'ha d'entendre com un eix cívic que potenciï la vida social del barri.


Actualment la plaça és un espai enclaustrat per l’edificació. Això provoca un aïllament visual respecte a l'entorn i una difícil accessibilitat. S’estructura en 3 parts molt diferenciades i amb uns límits molt clars: La Plaça, El Llac i el Bosc. Aquesta divisió tant rotunda provoca problemes de relació visual i de connexió entre ells. El llac, degut a la posició central i les grans dimensions interromp les connexions entre la part superior i inferior del Parc. Actualment el Parc està ple de desnivells, graons i talussos amb una vegetació únicament arbòria, molt madura i pràcticament tota de fulla perenne. 

En aquest sentit el projecte proposa sobre passar els  límits per generar un espai públic i accessible i que el Parc es pugui estendre al seu voltant. L'enderroc dels braços laterals de l'edificació existent propiciarà la extensió, obertura i permeabilitat del Parc. Hem passat de parlar de la Plaça Sóller al Parc Sóller. Una nova xarxa de camins accessibles connectaran els diferents punts de l'interior del Parc i també el barri a través del parc. Homogèniament repartits i equitativament dimensionats es troben els nodes d'activitat que són com petites places preparades per desenvolupar diferents activitats. Caldrà acompanyar tota la intervenció de nova vegetació arbòria, arbustiva i tapissant que incorpori al Parc la percepció del temps i del canvi amb vegetació de fulla caduca i floració de color i olfactiva majoritàriament autòctona.